Freelancer

V současné době se můžete setkat s termínem freelancer. Jsou lidé, kteří si nejsou příliš jisti tím, o co se jedná. Tento termín je současné označení pro nezávislého profesionála neboli o člověka, který pracuje na volné noze.

společnost kolegů

Jedná se o profesionála, který nemá stálý pracovní úvazek. Jedná se o podnikatele, který nemá stálé zaměstnance a své podnikání si řídí sám bez cizí pomoci. Mezi tyto lidi můžeme řadit v podstatě kohokoli ze svobodných profesí. Umělce, znalce, programátory, řemeslníky, zemědělce. V přeneseném slova smyslu se může termín používat i pro neprofesionální pracovníky, kteří střídají výdělečnou činnost, aniž by měli stálý pracovní poměr. Mohou pracovat na dohodu o pracovní činnosti nebo o dohodě o provedení práce, samozřejmě lze započítat i nelegální práci.

Ve vyspělých zemích patří freelanceři mezi základní pilíře fungující ekonomiky. Podnikají svobodně na základě aktuální nabídky a poptávky.

 marketing na pc

Svobodná povolání

Termín freelancer se obvykle používá pro ty nezávislé profesionály, kteří se pohybují v oblasti internetu. Jsou to lidé nejčastěji těchto profesí: znalci, poradci, copywriteři, grafici, programátoři, korektoři, virtuální asistenti a podobně.

Jedná se o lidi, kteří si rádi řídí svůj čas, věnují se svým zájmům, takže nemají zájem, aby svobodné povolání povýšili na tradiční podnikání. Pracují sice obvykle na základě živnostenského listu, ale nemají ambice posouvat svou činnost do vyšších levelů, protože by ztratili svou svobodu, na které jim záleží.

Nezřídka najdeme freelancery mezi takzvanými digitálními nomády. To jsou lidé, kteří cestují po světě a svou práci vykonávají v podstatě odkudkoli.

Ve spojitosti s freelancery se můžete setkat také s dalším zajímavým termínem a tím je coworking. Jedná se o pronajatý sdílený pracovní prostor, kde pracuje několik nezávislých profesionálů. Kancelář pro coworking je vybavena potřebným nábytkem a internetovou sítí. Součástí je kuchyňka, sociální zařízení, nebo dokonce konferenční místnost. Je možné coworkingové kanceláře využívat jednorázově, nebo lze platit členský měsíční poplatek.