Osobní branding

Setkali jste se už s termínem osobní branding? Velmi pravděpodobně ne. Jedná se o proces, jehož cílem je budování osobní značky, která dává jasně najevo, kdo je daný člověk a co dělá. K čemu je dobrý osobní branding? Je určený k prezentaci, jejímž cílem je vytváření osobního i profesního image. Jedná se v podstatě o budování značky. Je to více než jen jméno, identita a image. Je to také to, co nás odlišuje od ostatních.
úspěšná spolupráce
Historie není příliš dlouhá, poprvé byl osobní branding předveden v roce 1937. K významnému rozvoji dochází v osmdesátých letech dvacátého století a sloužil k vylepšení osobní kariéry.
Dnes branding je samozřejmě úplně jiný level a to díky internetu. Mnohé samozřejmě dělají také sociální média.
Jakým způsobem budovat branding, neboli osobní značku, nebo chcete-li svou pověst? Důležité je analýza osobnosti a definice cílů. Vědět, kdo jsem a kde směřuji. Důležité je ovšem znát také cílovou skupinu.

Využívejte online a offline pilíře

Při budování osobního brandingu je důležité využívat online a offline pilíře. Mezi oline pilíře patří především vizitky, mezi online jsou to webové stránky a sociální sítě.
Samozřejmě výsledky nejdou hned vidět. Důležité je zviditelnění se u cílové skupiny a získání si pozornosti. Je tedy důležité umět se prodat. Je možné přiblížit nabízené hodnoty například prostřednictvím blogu.
knihy na krku
Budování osobního brandingu rozhodně není nějaké hobby, je důležité získat status profesionála daného oboru a tím získávat zákazníky, spolupracovníky, dodavatele a užitečné kontakty. V prostředí drsné konkurence, je třeba vyčnívat.
Možná to působí dojmem, že osobní branding je aktuální v komerční případně umělecké sféře, ale rozhodně tomu tak není. Určitě má svůj smyl i v jiných oblastech lidského konání jako například ve zdravotnictví nebo sociálních službách.