Štěstí jménem bankrot

Je mezi námi hodně těch, kteří nedokážou splatit dluhy, jež v minulosti nadělali, ani kdyby odevzdali všechno, co ze svých příjmů odevzdat mohou, a prodali vše, co se jenom z jejich majetku prodat dá.
Někdo se do této situace dostal přičiněním jiných, někdo svým špatným úsudkem nebo i neskutečnou vlastní hloupostí, ale to v tuto chvíli nehraje už žádnou roli. Zkrátka jsou lidé, kteří už nemají nic než dluhy, jichž se nedokážou vlastními silami nikdy zbavit.
ruce nad hladinou
Je to nezáviděníhodné jak pro ně samotné, tak i pro ty, jimž dluží. A vlastně i pro celou společnost, protože tito lidé už vesměs nejdou legálně pracovat (proč by tak činili, když by jim exekutoři stejně skoro všechny vydělané peníze sebrali?), nikdy tak nebudou platit daně a budou naopak jen viset na krku ostatním, kdo je budou z dávek jakž takž živit.
A proto má být takovým v rámci možností dána druhá šance jménem osobní bankrot. Někteří z nich mají mít příležitost nějak z tohoto marastu vybřednout a dostat možnost znovu normálně žít.
Ovšem . Zatímco někdo dostane druhou šanci, ne každému je přáno.
prázdné kapsy
Obecně se dá říci, že se v první řadě přihlíží k tomu, jak se člověk do dluhů dostal. Pokud za to mohou kupříkladu úvěry na podnikání, má už od samého počátku smůlu. Dále musí mít takový člověk dostatečné příjmy na to, aby splácel případný schválený předpis a ještě mu zbylo na životní minimum jeho rodiny, což lze obejít jedině tím, že dotyčný dostane příslib pravidelného sponzorského daru od někoho z příbuzných či přátel. Dále musí mít takový dlužník (a případně i jeho manželka či její manžel, jde-li o osobu ženatou či vdanou) po dobu splácení dluhů pracovní poměr a trvalý příjem.
koule dolarů
Jenom tehdy lze podat návrh na oddlužení formou splátkového kalendáře nebo prodeje dlužníkova majetku. Soud pak může stanovit a vyměřit životní minimum, které jediné bude takovému dlužníkovi zůstávat na živobytí; všechno ostatní bude automaticky zasíláno insolvenčnímu správci, jenž z toho bude hradit dluhy. Po celých dlouhých pět let.
A pak bude při splnění všech podmínek člověk zase svobodný, zase bude žít jako člověk. Protože to, co nesplatí, mu bude odpuštěno.
A snad mu to bude dostatečným ponaučením.