Audit není nic špatného

Není třeba se hned děsit slova audit, ačkoliv to zrovna nemusí znamenat nic příjemného, přesto to může být velmi prospěšné pro společnost. Jen pro představu slovo audit znamená, že je třeba prozkoumat některé údaje, činnost nebo proces. Cílem toho všeho prozkoumávání má být jasná odpověď, kde děláme chybu, co je třeba změnit nebo zlepšit, případně co vůbec nepoužívat. Díky tomu takovou kontrolu by měla provádět zcela nezávislá osoba nebo společnost, která bude danému oboru, kde se bude audit provádět, rozumět. Navíc taková osoba musí být kvalifikovaná a říká se jí auditor.

prst ukazující na SEO

Jsou dva druhy auditorů:

Externí – bude to auditor, který má kvalifikaci, pracuje mimo společnost a v podstatě my si ho najmeme na audit, aby posoudil situaci. Může se jednat o auditorskou firmu, ale také státní orgán.

Interní – tento auditor bude pracovat ve firmě, kde se bude audit provádět, ale jedná se o zcela nezávislou osobu.

Více druhů auditů

Mezi nejznámější patří přirozeně finanční. Ale existují mnohé další a v podstatě se dá říci, že každá taková kontrola je přínosem pro společnost, pokud se ze závěru poučí. O podaném závěru se vždy vyhotoví zápis, který je dokladem, že byl audit udělán a za druhé je to pro upozornění na nesrovnalosti, které je třeba napravit. Mezi velmi známé patří i SEO audit, který je velkou pomocí pro podnikající osoby. Každému podnikateli je zcela jasné, že bez webových stránek se neobejde. Když začne na svých stránkách pracovat a nabízet své produkty, tak chce také vidět výsledky. To jsou reální zákazníci a vyšší finanční prosperita firmy.
klávesnice a papíry s grafy a návštěvností

Jak je vidět na pohled krásné webové stránky nestačí. Auditor prověří hloubku textů, funkčnost navigace, jak vypadá struktura kategorií webu, rozhodující je také rychlost načítání stránek. Když mají zájemci dostatek informací, není důvod odcházet a i to se dá auditem zjistit. Zkrátka všechno souvisí se vším a tak pro někoho možná drobnosti jsou ve skutečnosti velké chyby. Auditor navrhne možné změny a prověří, jestli vše funguje správně, především pokud se bude jednat o internetový obchod.