Kdy musí aerolinky platit?

Jsou situace, kdy se let jednoduše opozdí. Nedorazí do cíle tehdy, kdy do něj dorazit měl, ale o poznání později. Což logicky vzbuzuje u cestujících nelibost. Prostě chtěli, měli či dokonce museli někde být, a tím, že se tak nestalo, se jim znepříjemnil život.
Ovšem zpříjemněním života může být v takové situaci předepsané odškodnění.
čekající rodina

Pokud totiž ten který let podléhá evropské regulaci EC 261/2004, tedy je provozován některou z leteckých společností sídlících na území Evropské unie, Norska, Švýcarska či Islandu, jeho počáteční i cílová destinace se nacházejí v některé/některých ze zmíněných zemí nebo let z tohoto území odlétá, má člověk při splnění předepsaných podmínek nárok na docela sympatickou sumičku. Pokud je let zpožděn alespoň o předepsanou dobu a toto zpoždění bylo zaviněno aerolinkami, může se mu dostat až šesti set eur.
Tato vcelku dobrá zpráva je ovšem poněkud zkalena právě tím, že se odškodné vyplácí pouze v případě, že za zpoždění může sama letecká společnost. Pokud ho zavinila okolnost, jíž nebylo v silách aerolinek zabránit, jako je nepřízeň počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, omezení letového provozu nebo stávka některé třetí strany, nárok na zmíněné odškodnění zaniká.
člověk a zavazadlo

A i tehdy, když je poškozený cestující v právu a měl by být odškodněn, se nejednou dopravci zdráhají platit. Jde to totiž z jejich kapsy, a proto se nejednou snaží stůj co stůj svést vinu právě na okolnosti, jež je odpovědnosti zbavují, případně odmítají komunikovat a doufají, že jim to cestující zbaští nebo je nekonečné snahy o odškodnění omrzí a vzdají to.
Což by se ale rozhodně dít nemělo. A pokud je pasažér v právu, měl by své odškodné požadovat. A neuspěje-li sám, měl by se obrátit na specializované právníky, kteří za něj ono odškodnění za zpoždění letuvymohou. Třeba i soudní cestou.
Výhodou těchto právníků je, že se vyznají a mají tak daleko větší šanci na úspěch. A navrch jim je třeba přičíst k dobru i to, že je jejich pomoc honorována pouze v případě úspěchu. Vymohou-li odškodné, vezmou si provizi, nevymohou-li ho, nevezmou si za to ani korunu.
A proto je záhodno jejich služeb využívat vždy, když je cestující poškozen. Jen hlupák by se zřekl peněz, které mu právem náleží, jenom proto, že se aerolinkám nechce platit.